Over ons

Beschrijving van muziekvereniging de Vlecke. Het doel van het korps, de dirigent, maar ook in welke divisie  de Vlecke speelt wordt beschreven.

Over ons

Muziekvereniging ‘de Vlecke' is een fanfare, opgericht in 1981. De muziekvereniging bestaat uit een korps en een opleidingsorkest.

In een muziekvereniging is het beoefenen van het samenspel een essentieel onderdeel. Leden die net aan hun muziekopleiding zijn begonnen worden daarom zo spoedig mogelijk uitgenodigd mee te gaan spelen in het opleidingsorkest om deze vaardigheid te oefenen.

Ook volwassenen die nog maar net les hebben of weer opnieuw zijn begonnen na een bepaalde periode, zijn van harte welkom. 

Van de leden wordt verwacht dat men zich inspant voor het bereiken van een goed muzikaal resultaat en dat wordt meegeholpen bij alle activiteiten die verder van belang zijn voor het goed functioneren van de vereniging.

De Vlecke is aangesloten bij de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) en komt uit in de 5e divisie. Voor meer informatie over OMF verwijzen wij u naar de website van OMF.


Doel

Het doel van onze muziekvereniging is om samen muziek te maken, waarbij er gestreefd wordt naar een optimaal haalbaar niveau. Hierbij wordt het plezier in de muziekbeoefening voortdurend in het oog gehouden!


Dirigent

Elke muziekvereniging staat onder leiding van een dirigent. De Vlecke staat momenteel onder leiding van Dineke Griek.


Optredens

De Vlecke laat op verschillende manieren van 'zich horen', zoals:

  • In februari/maart op het jaarlijkse voorjaarsconcert.

  • Op het zomerconcert in het centrum van Gorredijk.

  • Bij het geven van een kerstconcert of kerstzamenzang.

  • Door deelname aan een festival of een concours.

  • Bij het verlenen van medewerking bij de 4 mei herdenking.

  • Door het verzorgen van muzikale medewerking bij activiteiten of evenementen in Gorredijk.

  • Bij verschillende optredens op uitnodiging.

Het is mogelijk dat voor bepaalde specifieke optredens een ad hoc ensemble uit de vereniging wordt gevormd.

Ook het opleidingsorkest treedt regelmatig op. Vaak als programmaonderdeel tijdens optredens van de muziekvereniging, zoals het voorjaars- of kerstconcert en bij buitenoptredens.

Er kan ook worden deelgenomen aan studiedagen.