Geschiedenis

Op deze pagina wordt geschiedenis van muziekvereniging de Vlecke beschreven. zo wordt verteld wanneer muziekkorps de Vlecke is opgericht, welke dirigenten zij heeft gehad en ook hoe de Vlecke aan haar naam komt.

Geschiedenis

Tientallen jaren geleden waren er twee muziekverenigingen in Gorredijk, maar eind jaren zestig werden die beide opgeheven. Een dorp zonder muziekvereniging werd als een gemis ervaren. In 1981 werd er feest gevierd: Gorredijk bestond 350 jaar. Een van de initiatieven was de oprichting van een muziekvereniging. Het bleek een succesvol initiatief: in maart 1981 was de oprichting van muziekvereniging 'de Vlecke' een feit en tot op de dag van vandaag is de Vlecke een bloeiende vereniging.


Naam

Gorredijk is een dorp met ongeveer 7000 inwoners. Handel en industrie zijn door de eeuwen heen belangrijke ontwikkelingsfactoren geweest. Mede als gevolg van de 'uitstraling' naar de omliggende plaatsen kreeg het dorp steeds meer een grotere regionale betekenis. Daaruit vloeide voort dat men het dorp ook wel een 'vlecke' noemde. De muziekvereniging heeft haar naam daaraan ontleend.


Dirigenten

Vanaf de oprichting was de muzikale leiding achtereenvolgens in handen van Jan de Jong, Tijmen Botma, Inno van den Berg, Nynke Klijn Hesselink, Frederik Kampstra, Christina van der Bijl, Ronald Slager en Menno Haantjes.

Momenteel is de muzikale leiding in handen van Dineke Griek. Zij dirigeert ook het opleidingsorkest.

Minne Bron heeft het opleidingsorkest gedirigeerd in de jaren 2009 tot 2016.