Contributie

Op de pagina contributie wordt beschreven hoe hoog de contributie is en dat de Vlecke verdere inkomsten verkrijgt via haar donateurs, optredens, subsidie, de koekactie, donaties,

Contributie

De leden zijn - uiteraard - contributie verschuldigd. We trachten de contributie zo laag mogelijk te houden. Vanaf 1 januari 2019 is de contributie per maand:

  • € 5,= proeflidmaatschap (eerste drie maanden)

  • € 10,= voor jeugdleden (tot 16 jaar)

  • € 13,50,= voor studerende leden (vanaf 16 jaar, zolang de studie duurt)

  • € 20,= voor volwassen leden

Hiervoor krijgt elk lid een instrument in bruikleen. Er wordt wekelijks gerepeteerd als muziek- en als opleidingsorkest.

Extra inkomsten worden verkregen dankzij:

  • donateurs

  • de jaarlijkse koekactie

  • optredens

  • diverse donaties

Waar mogelijk wordt subsidie aangevraagd.