Contact

op de pagina contact staan alle contactgegevens van de \Vlecke, zoals iban nummer, e-mail adressen, repetitielokaal, repetitieavond, het bestuur en de commissies.

Contact

Wilt u lid worden of hebt u algemene vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via het secretariaat:

Anneke Reitsma
Kuperij 39
8401 VN Gorredijk
0513 - 460414
secretariaatdevlecke@gmail.com

Dit is tevens het adres om je als lid af te melden voor een repetitie.


Donateurs

Wilt u donateur van ons korps worden of wilt u als donateur een adres- of een andere wijziging doorgeven, dan kunt u uw bericht sturen naar:

penningmeesterdevlecke@gmail.com


Financieel

Het IBAN nummer van de Vlecke is:

NL 31 RABO 0330 9604 90

Financiële vragen of vragen over de contributie kunnen worden gesteld via:

penningmeesterdevlecke@gmail.com


Social Media

Voor nieuws en foto's kunt u terecht op de facebook pagina van 'de Vlecke':


Bestuur

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

Voorzitster: Froukje Jongsma
Secretaresse: Anneke Reitsma
Penningmeester en donateurs: Albert-Jan Voerman
Muziek en instrumentenbeheer: Jan van der Zwaag


Jeugd

Aaltje van der Zwaag is contactpersoon voor het opleidingsorkest en de jeugd. Zij is bereikbaar via:

jeugdcoordinatordevlecke@gmail.com


Commissies

Er is een aantal vaste commissies werkzaam binnen de muziekvereniging:

Muziek: 
Johan Draaistra, Aaltje van der Zwaag en Sander de Jong in samenspraak met de dirigent(e)

Website en sociale media:
Aaltje van der Zwaag, Feikje Hylkema en Albert-Jan Voerman

Kleding:
Feikje Hylkema (beheer kleding) en Aaltje van der Zwaag

Concerten en overige activiteiten:
Deze commissies worden op verzoek van het bestuur per activiteit vastgesteld en zijn wisselend van samenstelling.


Repetitieavond

Wij repeteren op maandagavond van 19:30 uur - 21:30 uur.
Bij voldoende deelname repeteert het opleidingsorkest van 18:30 uur - 19:15 uur.

U bent van harte uitgenodigd om een avond vrijblijvend te komen luisteren.


Repetitieruimte

Basisschool 'De Librije'
Wabbe Wissesstrjitte 15
8401 RE  Gorredijk