Contact

op de pagina contact staan alle contactgegevens van de \Vlecke, zoals iban nummer, e-mail adressen, repetitielokaal, repetitieavond, het bestuur en de commissies.

Contact

Wilt u lid worden of hebt u algemene vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via het secretariaat:

Anneke Reitsma
Kuperij 39
8401 VN Gorredijk
0513 - 460414
secretariaatdevlecke@gmail.com

Dit is tevens het adres om je als lid af te melden voor een repetitie.


Donateurs

Wilt u donateur van ons korps worden of wilt u als donateur een adres- of een andere wijziging doorgeven, dan kunt u uw bericht sturen naar:

penningmeesterdevlecke@gmail.com


Financieel

Het IBAN nummer van de Vlecke is:

NL 31 RABO 0330 9604 90

Financiële vragen of vragen over de contributie kunnen worden gesteld via:

penningmeesterdevlecke@gmail.com


Social Media

Voor nieuws en foto's kunt u terecht op de Facebook pagina van muziekvereniging 'de Vlecke':


Bestuur

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

Voorzitster: Marije van der Steege
Secretaresse: Anneke Reitsma
Penningmeester en donateurs: Albert-Jan Voerman
Muziek en instrumentenbeheer: Jan van der Zwaag


Commissies

Muziek
Aaltje van der Zwaag en Bart Jonker in samenspraak met de dirigent(e)

Facebook
Aaltje van der Zwaag

Website
Marije Jongsma en Feikje Hylkema

Jeugd
Feikje Hylkema (vz), Marije Jongsma en Anneke Reitsma

Kleding
Marije van der Steege

Concerten
Per concert wordt indien nodig ad hoc een commissie samengesteld door het bestuur.


Repetitieavond

Wij repeteren op maandagavond van 19:45 - 21:30 uur.
Het opleidingsorkest speelt van 19:15 - 19:35 uur.

U bent van harte uitgenodigd om een avond vrijblijvend te komen luisteren of mee te spelen.


Repetitieruimte

Basisschool 'De Librije'
Wabbe Wissesstrjitte 15
8401 RE  Gorredijk